Studio Papier stopt!

Beste lezer,

Omdat ik per 1 januari 2021 een vaste aanstelling als restaurator heb bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden ga ik stoppen met mijn eigen bedrijf, 1 baan is tenslotte genoeg. Ik heb de afgelopen drie jaar ontzettend veel plezier gehad in het hebben van mijn eigen bedrijf/atelier. Ik bedank iedereen die mij het vertrouwen heeft gegeven en met mij heeft samengewerkt.

Het werken in een museum en aan een vaste collectie is een interessante uitdaging en daarnaast kijk ik er erg naar uit om met fijne collega’s te kunnen samenwerken.

Studio Papier is het restauratieatelier van Eliza Jacobi in Leiden. Ik verzorg de conservering en restauratie van objecten van papier, perkament, leer en organisch materiaal. Een eenvoudige reparatie of een complexe behandeling: ik benader alle objecten met de grootst mogelijke professionele zorg en aandacht.

Ik neem opdrachten aan van instellingen (musea, archieven, bibliotheken) en particulieren, of het nu enkele stuks zijn of hele collecties. Voor grote projecten zoek ik doorgaans samenwerking met collega’s.

Naast restauraties verzorg ik ook conditierapportages, advies op het gebied van behoud en beheer, schade-inventarisaties, en verzekerings- en bruikleenrapporten, ook werk ik mee bij de inrichting van tentoonstellingen. Daarnaast ben ik beschikbaar voor het geven van lezingen en onderwijs op het gebied van de restauratie.

Conservering en Restauratie

conservering en restauratie

Conservering betekent het geheel van maatregelen en handelingen die ervoor zorgen dat de toestand van een object stabiel blijft en het verval wordt tegengehouden of vertraagd. Preventieve conservering gaat over maatregelen waarbij geen fysieke interactie plaats vindt met het object. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan collectiebeheer (hanteren, bergen, het maken van risicoanalyses) en klimaatcontrole.

DIVERSE OBJECTEN

Studio Papier werkt aan verschillende soorten objecten, waaronder tekeningen en grafiek, kunst op papier (gouache, pastel, aquarel, inkt en krijt), familie- of bedrijfsdocumenten, brieven, archieven, kranten, memorabilia, posters, architectuurtekeningen, blauwdrukken en andere fotografische reproducties, etsen van oude meesters, papiersculpturen, objecten van papier-maché, dozen, behang, papieren en perkamenten (zee)kaarten, globes, charters, en verschillende soorten leren objecten.

DIENSTEN

Studio Papier verzorgt de volgende diensten:

  • Conservering en restauratie van objecten en collecties van papier, perkament en leer
  • Conditiecontrole en -rapportage (ook verzekeringsrapporten)
  • Preventieve conservering (conserverend inlijsten, op maat gemaakte berging)
  • Begeleiding van kunsttransport
  • Materiaaltechnisch onderzoek
  • (Kunst-)historisch onderzoek
  • Advies op het gebied van conservering en restauratie

Professionele richtlijnen

Ik werk volgens de richtlijnen van E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations).

Eliza Jacobi

OPLEIDING

Mijn interesse voor restauratie ontstond tijdens mijn studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (2000-2004). Ik ontdekte dat ik naast het intellectuele een praktische kant miste. De vierjarige opleiding restauratie aan het Instituut Collectie Nederland (tegenwoordig de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, RCE) bood een perfecte balans tussen kunstgeschiedenis en het werken met de handen. Tijdens mijn studie volgde ik verschillende stages in binnen- en buitenland.

ervaring

Mijn eerste grote project als zelfstandig restaurator was in de bibliotheek van het Kraton (het paleis van de Sultan) in Yogyakarta, Indonesië. In 2009 gaf ik daar vier maanden lang leiding aan de restauratie van manuscripten. Het was een spannende en interessante plek voor mijn eerste stappen als restaurator. Ik had er te maken met culturele verschillen, een taalbarrière (ik moest in korte tijd Indonesisch leren) en een tropisch klimaat waarin objecten versneld degraderen. Na terugkomst in Nederland (2010) ging ik aan de slag bij Restauratie Nijhoff Asser (RNA) waar ik eerder tijdens mijn studie ook al op tijdelijke basis werkte. Hier heb ik in de loop der jaren (2010-2016) veel ervaring opgedaan met de restauratie van diverse objecten van papier, perkament en leer: van kunstobjecten tot perkamenten zeekaarten en van eerste hulp aan bibliotheken tot historisch behang en driedimensionale objecten waaronder negentiende-eeuwse anatomische modellen van papier maché. In 2012-2013 combineerde ik mijn werk voor RNA met een baan als restaurator in het Stedelijk Museum in Amsterdam. In 2016 vertrok ik voor de duur van een jaar naar Maleisië om daar te werken in het restauratieatelier van het Islamic Arts Museum Malaysia. In Kuala Lumpur was ik onder andere verantwoordelijk voor het trainen van lokale restauratoren in de behandeling van manuscripten met ijzergallusinkt – een van mijn specialismes – en behandelde ik Indiase miniaturen. Weer terug in Nederland richtte ik mijn eigen atelier op, Studio Papier. Ik werk op regelmatige basis voor de Universiteit bibliotheek Leiden. Sinds 2019 werk ik naast mijn eigen bedrijf twee dagen per week bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hier werk ik als organisch materiaal restaurator onder andere aan papyrus, mummiekisten en aan het voorbereiden van objecten voor-, en het inrichten van tentoonstellingen.

bijzondere PROJECTEN, interesses en specialismes

Mijn afstudeerproject richtte zich op de ontwikkeling van een nieuwe techniek voor het repareren van ijzergallusinkt-objecten. Deze techniek en verdere kennis op het gebied van ijzergallusinkt heb ik in de loop van de jaren verder uitgebreid (klik hier voor meer informatie). Een andere speciale interesse is pigment onderzoek met behulp van de polarisatiemicroscoop. Hiermee ben ik in 2011 begonnen tijdens een verblijf van drie maanden aan de National Gallery of Australia (NGA) in Canberra. Tijdens mijn werk in het Stedelijk Museum Amsterdam en nu in het RMO heb ik ervaring opgedaan met het omgaan met bruiklenen en het opbouwen van tentoonstellingen. Tijdens mijn jaar in Maleisië heb ik me onder andere verdiept in de restauratie van Islamitische boeken en kunst, een relatief nieuwe interesse die ik in de komende jaren hoop verder te ontwikkelen. Door mijn jarenlange ervaring met de restauratie van Papier-mache modellen van Dr Auzoux, heb ik recent aan een prachtig paard kunnen werken (lees hier verder)

PRACTICE IN CONSERVATION

Samen met Claire Phan tan Luu heb ik sinds 2010 het bedrijf Practice-in-Conservation. Wij verzorgen workshops voor restauratoren, met name op het gebied van ijzergallusinkt, in Nederland maar ook in Duitsland, Zwitserland, het VK, Frankrijk, Australië en Canada.

Nieuws

Anatomisch model van een paard van Dr. Auzoux gerestaureerd

De afgelopen maanden heb ik aan een heel mooi groot project mogen werken. Ik heb een anatomisch model van een paard uit de 19e eeuw gerestaureerd. Het model is vervaardigd door Dr. Auzoux. Hij had een fabriek in Frankrijk waar hij anatomische modellen van papier-macht maakte van zowel mensen als dieren voor het onderwijs aan …

Conservation of an anatomical model of a horse by dr. Auzoux

In recent months I have been working on a special project. I conserved a paper-mache anatomical model of a horse from the 19th century. The model is manufactured by Dr. Auzoux. He had a factory in France where he made anatomical models of paper-mache from both humans and animals for university education. I carried out …